โต๊ะเหลี่ยม คลุมผ้า ติดสเกิร์ท

รายละเอียด:
โต๊ะเหลี่ยม ขนาด1.8×0.75 ม. , 1.5×0.60 ม. ,1.2×0.60 ม.
เก้าอี้เบาะ แบบ คลุมผ้าขาว ไม่คลุมผ้าขาว