โต๊ะเหลี่ยม ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.75

โต๊ะเหลี่ยม ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.75

– เช่าวันแรก 150 บาท
– เช่า 2 – 3 วัน 250 บาท
– เช่า 4 – 7 วัน 350 บาท
– โต๊ะเหลี่ยมปูผ้าขาว เช่า 200 บาท