โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว

โต๊ะหลี่ยม ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.75

– ไม่ปูผ้า ราคาเช่า วันแรก 150 บาท , 2-3วัน 250 บาท ,4-7วัน 350บาท
– ปูผ้าขาว ราคาเช่า 200 บาท
– ปูผ้าขาว-สเกิร์ตอย่างดี สีขาว ราคาเช่า 300 บาท