โต๊ะเหลี่ยมปูผ้าขาว-สเกิร์ตอย่างดี สีขาว ขนาด 0.75 x 1.20 x 0.60

โต๊ะเหลี่ยมปูผ้าขาว-สเกิร์ตอย่างดี สีขาว
เช่า 300 บาท
ราคาตามแบบของโต๊ะ
โต๊ะเหลี่ยม ขนาด 0.75 x 1.20 x 0.60

– เช่าวันแรก 120 บาท
– เช่า 2 – 3 วัน 220 บาท
– เช่า 4 – 7 วัน 320 บาท
– โต๊ะเหลี่ยมปูผ้าขาว เช่า 150 บาท