เครื่องเสียง ขนาดกลาง

เครื่องเสียง ขนาดกลาง
รหัสสินค้า 8000035

– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 (ต่อวัน/จุด)
– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 (ต่อวัน/จุด)
– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 4 ไมค์ 2 (ต่อวัน/จุด)
– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 4 ไมค์ 2 (ต่อวัน/จุด)
– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 subbase(ต่อวัน/จุด)
– เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 (ต่อวัน/จุด)
+++มีคนคุม 1,000 บาท